skip to Main Content

Uppdaterat tidsboknings- och journalsystem

Det innebär för dig som redan är patient, att inloggningen på hemsidan nu ser lite annorlunda ut.
Har du frågor, kontakta oss gärna! Välkommen nya som gamla patienter med din bokning:
http://www.medicinskakliniken.se/boka-tid/

Back To Top