skip to Main Content

MiraDry® för behandling av armsvett

MiraDry® för behandling av armsvett MiraDry är en icke-kirurgisk behandling som eliminerar axillär hyperhidros (överdriven svettning under armarna). MiraDry använder…

Botulinumtoxin mot armsvett

Behandling med Botulinumtoxin, även känt som "Botox" är en synnerligen effektiv behandling för att helt ta bort din armsvett. Det är en relativt enkel och inte alltför smärtsam behandling …
Back To Top