skip to Main Content

Moms på estetiska behandlingar innebär höjda priser 2015

Nya regler från skatteverket innebär att estetiska behandlingar ska beläggas med 25% moms fr.o.m 1 januari 2015. Vilket i sin tur innebär att vi tyvärr behöver höja våra priser fr.o.m samma datum.
För de patienter som bokat sin behandling under 2014, så kvarstår det avtalade priset.

Back To Top