skip to Main Content

Medicinska kliniken är stolt sponsor av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj

Vi är övertygade om att ifall vi alla hjälps åt att bidra, så kan vi göra skillnad i kampen mot bröstcancer.
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige, vilket är anledningen till att Cancerfonden
har en särskild aktivitet för just denna diagnos under oktober månad!
Hjälp till att bidra du också! Det gör skillnad.

Back To Top